Anunțuri

Anunț

Administratorul S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă, în temeiul prevederilor art. 195, alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, al prevederilor art. 15, din Actul Constitutiv al Societății, precum si a prevederilor H.C.L. nr. 98/05.08.2010 privind înființarea S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L., Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 25.112021, orele 16:00 care se va desfășura online pe platorma de conferinte video a Consiliului Local Campulung.

25.11.2021Anunț

Luni, 15 noiembrie 2021, Piața Centrală Câmpulung este inchisă pentru efectuarea operațiunilor de curățenie, deratizare, dezinsecție si dezinfecție generală.

12.11.2021

Rezultatul concursului organizat pentru ocuparea postului de ingrijitor clădiri organizat de S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. in perioada 8 – 13 iulie 2021

La concursul organizat pentru ocuparea postului de ingrijitor clădiri au depus dosare de concurs până la data limită 08.07.2021 orele 10.00, 3 candidate.
In urma etapei de selecție a dosarelor doua dintre candidate au fost eliminate din concurs pentru dosare de concurs incomplete. La etapele următoare a participat candidata rămasă in concurs, care a sustinut si a primit calificativul admis atât la proba practica cat si la interviu.
Punctajul final obtinut de candidata castigatoare este de 82.50 puncte dintr-un total de 100 puncte disponibile.

13.07.2021

Anunț angajare funcție de execuție – ingrijitor clădiri

S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. organizează concurs, probă practică și interviu, la sediul societății din Municipiul Câmpulung, str. Piata Juramantului, nr.1, jud.Arges, pentru ocuparea postului de muncitor necalificat – ingrijitor clădiri, studii medii, pe durata determinata în cadrul Compartimentului Administrativ . – 1 (un) post.

Data concursului: 09.07.2021, orele 10.00.
Perioada de depunere a dosarelor: 15.05.2021 – 08.07.2021 orele 10.00.
Data, ora și locul desfășurării fiecărei probe:
– Selectarea dosarelor: 08.07.2021, orele 13.00;
– Proba practică: 09.07.2021, orele 10.00;
– Interviu: 13.07.2021, orele 10.00;

18.06.2021

Program special de funcționare – Piața Centrală

Luni (21.06.2021), Piața Centrală funcționează cu program de duminică. Conform Legii 53/2003 – Codul Muncii: prima si a doua zi de Rusalii sunt zile legale libere.

18.06.2021

Anunț licitație publică

S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. organizează în data de 28.06.2021, ora 1730, la sediul societăţii din Câmpulung, str. Piaţa Jurământului, nr 1, jud. Argeş, licitaţie publică în vederea închirierii, unui chioșc de flori cu destinaţia de comerţ – cu amănuntul a florilor şi plantelor ornamentale, în suprafaţă de 9 mp, situat în Câmpulung, str. Piaţa Jurământului, nr.1, chioşcul nr.3, pe latura nordică a Parcului “Crucea Juramantului”       

Informaţii suplimentare şi caietele de sarcini, pot fi procurate, contra cost, de la sediul S.C. Pieţe-Servicii Comunitare Muscel SRL, str. Piaţa Jurământului, nr.1, Câmpulung, judeţul Argeş, începând cu data de 18.06.2021, ora 830, până cel târziu la data de 28.06.2021 ora 1200, data limită de depunere a documentelor.

18.06.2021

Program special de funcționare – Piața Centrală

Duminică (02.05.2021) și luni (03.05.2021), Piața Centrală este închisă. Conform Legii 53/2003 – Codul Muncii, aceste zile sunt libere legale.

S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. vă urează:
Sărbători pascale fericite!

26.04.2021

Convocator A.G.A.

Administratorul S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă, în temeiul prevederilor art. 195, alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, al prevederilor art. 15, din Actul Constitutiv al Societății, precum si a prevederilor H.C.L. nr. 98/05.08.2010 privind înființarea S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L., Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 29.04.2021, orele 18:00 care se va desfășura in Sala Mare a Primăriei Municipiului Câmpulung, din Str. Negru Vodă, Nr. 127, jud. Argeș.

26.04.2021

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Asociatului Unic la S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L.

Administratorul S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă, în temeiul prevederilor art. 195, alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, al prevederilor art. 15, alin. 5 din Actul Constitutiv al Societății, precum si a prevederilor H.C.L. nr. 98/05.08.2010 privind înființarea S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L., Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 04.03.2021, orele 17:00 care se va desfășura in Sala Mare a Primăriei Municipiului Câmpulung, din Str. Negru Vodă, Nr. 127, jud. Argeș.

01.03.2021

Licitație publică

S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. organizează in data de 12.03.2021, ora 16:00, la sediul societații din Câmpulung, Str. Piața Jurământului, Nr. 1, jud. Argeș, licitație publică in vederea închirierii a doua spații comerciale cu destinația de comerț – produse alimentare si nealimentare in suprafață totala de 49.78 mp, respectiv 38.72 mp, conform releveu spațiu, situate in Câmpulung, Str. Piața Jurământului, Nr. 1, jud. Argeș, la demisolul Complexului Comercial al Pieței Centrale – latura estica, si un chiosc de flori cu destinația de comerț – cu amănuntul a florilor și plantelor ornamentale, in suprafață de 9 mp situat in Câmpulung, Str. Piața Jurământului, Nr. 1, Chioșcul Nr. 5, pe latura nordica a Parcului „Crucea Juramantului”.

01.03.2021

Ședința Adunării Generale a Asociatului unic – Consiliul Local

S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă pentru data de 21.12.2020 ora 17.00 ședința Adunării Generale a Asociatului Unic – Consiliul Local Câmpulung. Ședinta se va desfăura in sala mare a Primăriei Câmpulung, str. Negru Vodă, Nr.127. Materialele de ședintă vor fi transmise prin poșta electronică fiecarui membru al Consiliului Local.

15.12.2020

Ședința Adunării Generale a Asociatului unic – Consiliul Local

S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă pentru data de 26.11.2020 ora 16.00 ședința Adunării Generale a Asociatului unic – Consiliul Local Câmpulung. Sedința se va desfasura in mediul online pe platforma video destinată ședintelor Consiliului Local. Linkul de acces va fi primit pe mailul personal de către fiecare membru al Consiliului Local. Materialele de ședintă vor fi transmise prin posta electronică fiecărui membru al Consiliului.

26.11.2020

Anunt – Licitatie publica cu strigare

SC PIEŢE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL SRL organizează în data de 10.02.2020, ora 15:00, la sediul societăţii din Câmpulung, str. Piaţa Jurământului, nr 1, jud. Argeş, licitaţie publică cu strigare în vederea închirierii, unui spaţiu cu destinaţia de comerţ – produse alimentare, în suprafaţă totală de 153 mp, compus din: magazin – 88,47 mp, depozite, magazii și Spaţii sanitare şi holuri – 97 mp, conform releveu spatiu, situat în Hala Metalică a Pieţei Centrale – latura sudică, Câmpulung, str. Piaţa Jurământului, nr.1, jud. Argeş.

Caietul de sarcini privind închirierea spaţiului, poate fi procurat, contra cost, de la sediul S.C. Pieţe-Servicii Comunitare Muscel SRL, str. Piaţa Jurământului, nr.1, Câmpulung, judeţul Argeş, începând cu data de 31.01.2020, ora 08:30, până cel târziu la data de 10.02.2020 ora 10:00.

Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii vor depune la sediul S.C. Pieţe-Servicii Comunitare Muscel SRL, str. Piaţa Jurământului, nr.1, Câmpulung, judeţul Argeş, Tel./fax : 0248512 656, până la data de 10.02.2020, ora 10:00, documentele necesare înscrierii la licitaţie prevăzute în caietul de sarcini.

17.01.2020

S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L.
Str. Piata Juramantului, Nr. 1,
Campulung, 115100, Arges

Tel/Fax: 0248/512656
RO 27280123, J03/779/2010