Anunțuri

Anunț licitație publică

S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. organizează în data de 20.06.2024, ora 1600, la sediul societăţii din Câmpulung, str. Piaţa Jurământului, nr 1, jud. Argeş, licitaţie publică în vederea închirierii unui spațiu comercial cu destinaţia de comerţ – produse alimentare în suprafață totală de 28 mp conform releveu spațiu, situate în Câmpulung, str. Piaţa Jurământului, nr.1, în Complexul Comercial al Pieței Centrale – latura vestică.

Caietul de sarcini, poate fi procurat, contra cost, de la sediul S.C. Pieţe-Servicii Comunitare Muscel SRL, str. Piaţa Jurământului, nr.1, Câmpulung, judeţul Argeş, începând cu data de 06.06.2024, ora 830, până cel târziu la data de 20.06.2024 ora 1300.

Pentru participarea la licitație ofertanții vor depune la sediul SC Piete-Servicii Comunitare Muscel SRL, str. Piața Jurământului, nr. 1, Câmpulung, județul Argeș, Tel./fax: 0248 512 656, mail: spap.campulung@yahoo.com, până la data de 20.06.2024, ora 13.00, documentele necesare înscrierii la licitație prevăzute în caietul de sarcini.

07.06.2024

Anunț

S.C. Piete Servicii Comunitare Muscel S.R.L. face cunoscute noile tarife aplicabile începând cu data de 01.07.2024, aprobate în ședința Consiliului Local al municipiului Câmpulung din 30.05.2024:

07.06.2024

Anunț

Reprezentantul legal al S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 23.05.2024, orele 17:00 cu următoarea ordine de zi:

17.05.2023

Anunț

Reprezentantul legal al S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 25.04.2024, orele 17:30 cu următoarea ordine de zi:

21.04.2023

Anunț

PROGRAM SPECIAl DE FUNCŢIONARE PIAŢA CENTRALĂ

LUNI ȘI MARȚI (12.2023 ŞI 26.12.2023) – ÎNCHIS LUNI ȘI MARȚI: 01.2024 ŞI 02.01.2024 – ÎNCHIS S.C. Pieţe – Servicii Comunitare Muscel S.R.L. vă urează un Crăciun fericit !  și un an 2023 împlinit! LA MULȚI ANI !

21.12.2023

Anunț

Reprezentantul legal al S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 21.12.2023, orele 16:00 cu următoarea ordine de zi:

17.12.2023

Anunț recrutare

Municipiul Câmpulung, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță continuarea procesului de recrutare și selecție pentru trei poziții de membru în Consiliu de Administrație al Societății Piețe Servicii Comunitare Muscel S.R.L. .

30.08.2023

Anunț

Reprezentantul legal al S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 31.08.2023, orele 16:45 cu următoarea ordine de zi:

30.08.2023

Anunț

Reprezentantul legal al S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 27.07.2023, orele 17:00 cu următoarea ordine de zi:

24.07.2023

Anunț

Municipiul Câmpulung, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță începerea procesului de recrutare și selecție pentru 3 (trei) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății PIEȚE – SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L., pentru un mandat de 4 ani.

Documente necesare

20.06.2023

Anunț

PROGRAM SPECIAL DE FUNCȚIONARE DE 1 IUNIE ȘI DE RUSALII
Joi – 1 Iunie 2023 și Luni – 5 iunie 2023 Piața Centrală funcționează cu orar de duminică
Program funcționare 07.00 – 15.00

Conf. Legii 53 / 2003 – Codul muncii: SUNT ZILE LIBERE LEGALE: 1 Iunie, prima si a doua zi de Rusalii

31.05.2023

Anunț

Reprezentantul legal al S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 27.04.2023, orele 16:30 cu următoarea ordine de zi:

20.04.2023

Anunț de intenție

S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. anunță începerea procedurii de selecție de oferte privind închirierea unui spațiu/teren cu ruprafața de aproximativ 1000 mp, situat în zona Pieței Centrale din Câmpulung, având ca dotări: branșamente de apă, canalizare și energie electrică, precum și posibilitatea amplasării de corturi, rulote și construcții provizorii pentru amenajarea și funcționarea unei piețe temporare. Accesul la un grup sanitar reprezintă un avantaj.
Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă determinată de 18-24 luni.
Valabilitatea anunțului este până la data de: 24.04.2023, ora 12.00
Pentru informații suplimentare descarcați anunțul!

11.04.2023

PROGRAM DE SĂRBĂTORI

în timpul sărbătorilor de Paște PROGRAM SPECIAL DE FUNCȚIONARE conf. Legii 53/2003
Duminică (16.04.2023) – închis
Luni (17.04.2023) – închis
S.C. Piete – Servicii Comunitare Muscel S.R.l. vă urează Sărbători Pascale fericite!
La mulți ani! Descarcă

11.04.2023

Anunț important

Luni, 27 martie 2023, Piața Centrală Câmpulung este închisă pentru efectuarea operațiunilor de curățenie, dezinfecție, dezinsecție și deratizare generală. Va multumim pentru înțelegere!

25.03.2023

Anunț

Reprezentantul legal al S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 23.03.2023, orele 17:00 cu următoarea ordine de zi:

17.03.2023

Anunț

Reprezentantul legal al S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 23.02.2023, orele 16:30 cu următoarea ordine de zi:

21.02.2023

Anunț

S.C. Piete Servicii Comunitare Muscel S.R.L. face cunoscute noile tarife pentru anul 2023 aprobate în ședința Consiliului Local al municipiului Câmpulung din 28.12.2022:

06.01.2022

Anunț

Administratorul S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 22.12.2022, orele 17:00 cu următoarea ordine de zi:

19.12.2022

Anunț

Municipiul Câmpulung organizează procedură de selecție pentru funcția de administrator provizoriu al S.C. PIEŢE – SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L.

15.12.2022

Anunț

Administratorul S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 09.12.2022, orele 17:00 cu următoarea ordine de zi:

06.12.202

Anunț

Municipiul Câmpulung organizează procedură de selecție pentru funcția de administrator provizoriu al S.C. PIEŢE – SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L. cu sediul în Municipiul Câmpulung, str. Piața Jurământului, nr. 1, județul Argeș, pe o durată a mandatului d e 4 luni, care se poate prelungi până la o durată de maxim 6 luni.

24.11.2022

Anunț

Administratorul S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă, în temeiul prevederilor art. 195, alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, al prevederilor art. 15, din Actul Constitutiv al Societății, precum și a prevederilor H.C.L. nr. 98/05.08.2010 privind înființarea S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L., Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 20.10.2022, orele 16:00 care se va desfășura în sala mare a Primariei Municipiului Câmpulung, din str. Negru Vodă, nr. 127, jud. Argeș.

Anunț

Luni 13.06.2022 Piața Centrală din Câmpulung funcționează cu program de Duminică, 7.00 – 15.00. Conform Legii, prima și a doua zi de Rusalii sunt zile libere.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

09.06.2022

Anunț

Administratorul S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă, în temeiul prevederilor art. 195, alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, al prevederilor art. 15, din Actul Constitutiv al Societății, precum și a prevederilor H.C.L. nr. 98/05.08.2010 privind înființarea S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L., Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 12.05.2022, orele 17:00 care se va desfășura în sala mare a Primariei Municipiului Câmpulung, din str. Negru Vodă, nr. 127, jud. Argeș.

19.04.2022

Anunț

Duminică (24.04.2022) și luni (25.04.2022),
Piața Centrală este închisă!
Conform Legii 53/2003 – Codul Muncii, aceste zile sunt libere legale.

Vă urăm
Sărbători pascale fericite!

Anunț

Luni, 04.04.2022, Piața Centrală din Câmpulung este închisă pentru efectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție generală. Vă mulțumim pentru înțelegere.

01.04.2022

Anunț

Administratorul S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă, în temeiul prevederilor art. 195, alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, al prevederilor art. 15, din Actul Constitutiv al Societății, precum si a prevederilor H.C.L. nr. 98/05.08.2010 privind înființarea S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L., Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 17.03.2022, orele 17:00 care se va desfășura in sala mare a Primariei Municipiului Campulung, din str. Negru Voda, nr. 127, jud. Arges.

Ordinea de zi a Adunarii Generale ORDINARE a Asociatului Unic este urmatoarea:

  1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. pentru anul 2022, conform anexelor.
  2. Aprobarea completarii Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de intretinere, administrare si exploatare a pietelor agroalimentare si targului din municipiul Campulung nr. 7816 / 15.03.2021.
  3. Probleme diverse.

15.03.2022

Program de sărbători – Piața Centrală din Câmpulung

  • Sâmbătă 25.12.2021 și duminică 26.12.2021: Piața este închisă;
  • Sâmbătă 01.01.2022 și duminică 02.01.2022: Piața este închisă;

S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. vă urează:

Sărbători fericite!
La multi ani 2022!

23.12.2021

Anunț

Administratorul S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă, în temeiul prevederilor art. 195, alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, al prevederilor art. 15, din Actul Constitutiv al Societății, precum si a prevederilor H.C.L. nr. 98/05.08.2010 privind înființarea S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L., Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 25.11.2021, orele 16:00 care se va desfășura online pe platorma de conferinte video a Consiliului Local Campulung.

25.11.2021Anunț

Luni, 15 noiembrie 2021, Piața Centrală Câmpulung este inchisă pentru efectuarea operațiunilor de curățenie, deratizare, dezinsecție si dezinfecție generală.

12.11.2021

Rezultatul concursului organizat pentru ocuparea postului de ingrijitor clădiri organizat de S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. in perioada 8 – 13 iulie 2021

La concursul organizat pentru ocuparea postului de ingrijitor clădiri au depus dosare de concurs până la data limită 08.07.2021 orele 10.00, 3 candidate.
In urma etapei de selecție a dosarelor doua dintre candidate au fost eliminate din concurs pentru dosare de concurs incomplete. La etapele următoare a participat candidata rămasă in concurs, care a sustinut si a primit calificativul admis atât la proba practica cat si la interviu.
Punctajul final obtinut de candidata castigatoare este de 82.50 puncte dintr-un total de 100 puncte disponibile.

13.07.2021

Anunț angajare funcție de execuție – ingrijitor clădiri

S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. organizează concurs, probă practică și interviu, la sediul societății din Municipiul Câmpulung, str. Piata Juramantului, nr.1, jud.Arges, pentru ocuparea postului de muncitor necalificat – ingrijitor clădiri, studii medii, pe durata determinata în cadrul Compartimentului Administrativ . – 1 (un) post.

Data concursului: 09.07.2021, orele 10.00.
Perioada de depunere a dosarelor: 15.05.2021 – 08.07.2021 orele 10.00.
Data, ora și locul desfășurării fiecărei probe:
– Selectarea dosarelor: 08.07.2021, orele 13.00;
– Proba practică: 09.07.2021, orele 10.00;
– Interviu: 13.07.2021, orele 10.00;

18.06.2021

Program special de funcționare – Piața Centrală

Luni (21.06.2021), Piața Centrală funcționează cu program de duminică. Conform Legii 53/2003 – Codul Muncii: prima si a doua zi de Rusalii sunt zile legale libere.

18.06.2021

Anunț licitație publică

S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. organizează în data de 28.06.2021, ora 1730, la sediul societăţii din Câmpulung, str. Piaţa Jurământului, nr 1, jud. Argeş, licitaţie publică în vederea închirierii, unui chioșc de flori cu destinaţia de comerţ – cu amănuntul a florilor şi plantelor ornamentale, în suprafaţă de 9 mp, situat în Câmpulung, str. Piaţa Jurământului, nr.1, chioşcul nr.3, pe latura nordică a Parcului “Crucea Juramantului”       

Informaţii suplimentare şi caietele de sarcini, pot fi procurate, contra cost, de la sediul S.C. Pieţe-Servicii Comunitare Muscel SRL, str. Piaţa Jurământului, nr.1, Câmpulung, judeţul Argeş, începând cu data de 18.06.2021, ora 830, până cel târziu la data de 28.06.2021 ora 1200, data limită de depunere a documentelor.

18.06.2021

Program special de funcționare – Piața Centrală

Duminică (02.05.2021) și luni (03.05.2021), Piața Centrală este închisă. Conform Legii 53/2003 – Codul Muncii, aceste zile sunt libere legale.

S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. vă urează:
Sărbători pascale fericite!

26.04.2021

Convocator A.G.A.

Administratorul S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă, în temeiul prevederilor art. 195, alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, al prevederilor art. 15, din Actul Constitutiv al Societății, precum si a prevederilor H.C.L. nr. 98/05.08.2010 privind înființarea S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L., Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 29.04.2021, orele 18:00 care se va desfășura in Sala Mare a Primăriei Municipiului Câmpulung, din Str. Negru Vodă, Nr. 127, jud. Argeș.

26.04.2021

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Asociatului Unic la S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L.

Administratorul S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă, în temeiul prevederilor art. 195, alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, al prevederilor art. 15, alin. 5 din Actul Constitutiv al Societății, precum si a prevederilor H.C.L. nr. 98/05.08.2010 privind înființarea S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L., Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 04.03.2021, orele 17:00 care se va desfășura in Sala Mare a Primăriei Municipiului Câmpulung, din Str. Negru Vodă, Nr. 127, jud. Argeș.

01.03.2021

Licitație publică

S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. organizează in data de 12.03.2021, ora 16:00, la sediul societații din Câmpulung, Str. Piața Jurământului, Nr. 1, jud. Argeș, licitație publică in vederea închirierii a doua spații comerciale cu destinația de comerț – produse alimentare si nealimentare in suprafață totala de 49.78 mp, respectiv 38.72 mp, conform releveu spațiu, situate in Câmpulung, Str. Piața Jurământului, Nr. 1, jud. Argeș, la demisolul Complexului Comercial al Pieței Centrale – latura estica, si un chiosc de flori cu destinația de comerț – cu amănuntul a florilor și plantelor ornamentale, in suprafață de 9 mp situat in Câmpulung, Str. Piața Jurământului, Nr. 1, Chioșcul Nr. 5, pe latura nordica a Parcului „Crucea Juramantului”.

01.03.2021

Ședința Adunării Generale a Asociatului unic – Consiliul Local

S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă pentru data de 21.12.2020 ora 17.00 ședința Adunării Generale a Asociatului Unic – Consiliul Local Câmpulung. Ședinta se va desfăura in sala mare a Primăriei Câmpulung, str. Negru Vodă, Nr.127. Materialele de ședintă vor fi transmise prin poșta electronică fiecarui membru al Consiliului Local.

15.12.2020

Ședința Adunării Generale a Asociatului unic – Consiliul Local

S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. convoacă pentru data de 26.11.2020 ora 16.00 ședința Adunării Generale a Asociatului unic – Consiliul Local Câmpulung. Sedința se va desfasura in mediul online pe platforma video destinată ședintelor Consiliului Local. Linkul de acces va fi primit pe mailul personal de către fiecare membru al Consiliului Local. Materialele de ședintă vor fi transmise prin posta electronică fiecărui membru al Consiliului.

26.11.2020

Anunt – Licitatie publica cu strigare

SC PIEŢE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL SRL organizează în data de 10.02.2020, ora 15:00, la sediul societăţii din Câmpulung, str. Piaţa Jurământului, nr 1, jud. Argeş, licitaţie publică cu strigare în vederea închirierii, unui spaţiu cu destinaţia de comerţ – produse alimentare, în suprafaţă totală de 153 mp, compus din: magazin – 88,47 mp, depozite, magazii și Spaţii sanitare şi holuri – 97 mp, conform releveu spatiu, situat în Hala Metalică a Pieţei Centrale – latura sudică, Câmpulung, str. Piaţa Jurământului, nr.1, jud. Argeş.

Caietul de sarcini privind închirierea spaţiului, poate fi procurat, contra cost, de la sediul S.C. Pieţe-Servicii Comunitare Muscel SRL, str. Piaţa Jurământului, nr.1, Câmpulung, judeţul Argeş, începând cu data de 31.01.2020, ora 08:30, până cel târziu la data de 10.02.2020 ora 10:00.

Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii vor depune la sediul S.C. Pieţe-Servicii Comunitare Muscel SRL, str. Piaţa Jurământului, nr.1, Câmpulung, judeţul Argeş, Tel./fax : 0248512 656, până la data de 10.02.2020, ora 10:00, documentele necesare înscrierii la licitaţie prevăzute în caietul de sarcini.

17.01.2020

S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L.
Str. Piata Juramantului, Nr. 1,
Campulung, 115100, Arges

Tel/Fax: 0248/512656
RO 27280123, J03/779/2010