Termeni si conditii

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. Pieţe-Servicii Comunitare Muscel SRL înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local Câmpulung nr.98/05.08.2010 prin reorganizarea Serviciului Public Administraţa Pieţelor în societate comercială cu răspundere limitată cu asociat unic Municipiul Câmpulung prin Consiliul Local al Municipiului Câmpulung sub denumirea de S.C. PIETE – SERVICII COMUNITARE MUSCEL SRL, cu sediul în Câmpulung, str. Piaţa Jurământului, nr.1, judeţul Argeş, înmatriculată la Registrul Comerţului Argeş sub nr. J03/779/16.08.2010, cod fiscal nr. RO 27280123, tel.0248512656, e-mail: spap.campulung@yahoo.com, pscmcampulung@gmail.com, reprezentată prin administrator ing.VLĂDESCU IONEL, in vederea desfasurarii activitatii principale de inchiriere si subinchiriere bunurilor imobiliare, colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Notificare.

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către SC Piețe Servicii Comunitare Muscel SRL numai in măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).
Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre SC Piețe Servicii Comunitare Muscel SRL in activitatea inchiriere si subinchiriere bunurilor imobiliare:

  1. Date personale de identificare (nume, prenume/denumire, adresa, telefon, e-mail, CNP/numar de inregistrare la Registrul comertului, CUI, semnatura olografa. Datele sunt necesare pentru incheierea in mod valabil si derularea raportului contractual cu Producatorul/Operatorul economic.
  2. Informatii cu privire la locatia, imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediul SC Piețe Servicii Comunitare Muscel SRL: Bloc administrativ, hala Piata Centrala). Datele sunt necesare in vederea asigurarii pazei si protectiei bunurilor societatii.

Scopul in care datele personale sunt utilizate
SC Piețe Servicii Comunitare Muscel SRL colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:
a) in vederea incheierii si executarii unui contract pe care l-ati incheiat cu noi, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de facturare, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;
b) pentru a respecta o obligatie legala, inclusiv, dar fara a se limita la comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;
c) in virtutea interesului nostru legitim, care include urmatoarele scopuri: asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere video si acces in spatiile securizate);

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

  • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor precum si cele din domeniul asigurarilor, organele statului competente in materie civila/penala), ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;
  • Instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experti evaluatori.

Stocarea datelor personale
Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului de inchiriere, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti. Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale precum si cele aplicabile in materie de asigurari, in acord cu Nomenclatorul Arhivistic aplicabil.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale
In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal
Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca SC Piețe Servicii Comunitare Muscel SRL prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.

(2) Dreptul la rectificare
Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.

(3) Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”
Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum: datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal; prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.

(4) Dreptul de a va retrage consimtamantul
Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.

(5) Dreptul la restrictionarea prelucrarii
Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum : dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date; datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

(6) Dreptul la portabilitatea datelor
Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care : prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator.

(7) Dreptul la opozitie
Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum : prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau ; prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

(8) Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor.

(9) Dreptul de a va adresa justitiei
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la aceasta Notificare sau in legatura cu utilizarea de catre SC Piețe Servicii Comunitare Muscel SRL a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand numele dumneavoastra, adresa postala sau de e-mail (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii.

Ne puteti contacta:

  • prin e-mail – la adresa: spap.campulung@yahoo.com, pscmcampulung@gmail.com;
  • personal – la sediul social al SC Piețe Servicii Comunitare Muscel SRL;
  • printr-o cerere transmisa prin posta la adresa Strada Piata Juramantului, nr.1, Campulung, Arges;
  • telefonic – la numarul: 0248512656.

Actualizarea prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice care vor fi aduse la cunostinta dumneavoastra.

S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L.
Str. Piata Juramantului, Nr. 1,
Campulung, 115100, Arges

Tel/Fax: 0248/512656
RO 27280123, J03/779/2010