Despre noi

SC Pieţe-Servicii Comunitare Muscel SRL este societate cu capital de stat, asociat unic Municipiul Campulung prin Consiliul Local Campulung, conf. H.C.L. nr.98 din 05.08.2010.

Obiect de activitate principal

S.C. PIEŢE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L. are ca obiect de activitate principal administrarea si exploatarea a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate aflate in domeniul public şi privat al Municipiului Câmpulung, astfel:

 1. închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 2. administrarea imobilelor pe baza de tarife,taxe sau contracte;
 3. servicii de administraţie publică generală

Obiective

Societatea are următoarele obiective:

 1. organizează, stabileşte si urmăreste derularea activitătilor de comert în perimetrele pietelor;
 2. administrează bunurile din domeniul public / privat al Municipiului, pe perioada concesionării acestora;
 3. prestează servicii si asigură spaţii de vânzare pentru agenţii economici si producătorii agricoli;
 4. asigură, cu sprijinul organelor abilitate de lege condiţii de protectie optimă a consumatorilor si de concurentă loială între agenţii economici;
 5. sectorizează platourile pieţelor si târgurilor pe care le administrează, pe grupe de produse, în functie de specificul local al ofertei de produse ce se comercializează în perimetrul pietei, cu respectarea compatibilitătii cu sectoarele vecine, sectoare pe care le dotează cu utilităti si dotări adecvate;
 6. asigură realizarea reparatiilor curente si capitale, întretinerea activelor din patrimoniul public / privat concesionate;
 7. asigură dezvoltarea pietelor si a târgului prin investitii noi, extinderea activelor existente si dotarea corespunzătoare a acestora;
 8. organizeaza închirierea prin licitatie publica a bunurilor – spaţiilor comerciale din domeniul public al Municipiului concesionate, încheie contracte de închiriere si urmareste modul de respectare a clauzelor contractuale, inclusiv modul de plata si încasare a chiriilor;
 9. zilnic efectuează taxarea persoanelor fizice si juridice, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, pentru utilizarea temporară a domeniului public si asigură, conform legii, desfaşurarea de servicii în folosul comerciantului si cumparatorului;
 10. asigură împreună cu organele abilitate prin lege, ordinea si disciplina în pieţe si târguri.

Conducere

Administrator: Boeru Eduard Marius
Sef serviciu financiar-contabil: Mohr Maria
Casier central: Ciurea Cristian George

S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L.
Str. Piata Juramantului, Nr. 1,
Campulung, 115100, Arges

Tel/Fax: 0248/512656
RO 27280123, J03/779/2010