Reguli generale de functionare Piata

Societatea funcţionează prin autofinanţate în baza unui buget de venituri şi cheltuieli aprobat prin hotărâre de Adunarea Generală a Asociaţilor.

Închirierea de spaţii comerciale devenite disponibile, se realizează prin licitaţie publică, respectându-se prevederile legale, inclusiv şi cele cuprinse în regulamentul de organizare si functionare. Licitaţiile se vor organiza pe baza caietului de sarcini, şi a regulamentului de organizare a licitaţiilor.

Pentru desfăşurarea unui comerţ civilizat şi pentru menţinerea unor raporturi corecte între utilizatorii pieţei şi consumatori, societatea:
– asigura verificarea periodică din punct de vedere metrologic a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieţei;
– controleaza dacă mijloacele de măsurare din proprietatea utilizatorilor pieţei sunt verificate din punct de vedere metrologic şi interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în vigoare;
– asigura gratuit cântare de control, verificate metrologic conform actelor normative în vigoare, precum verificarea de către cumpărători a corectitudinii cîntăririlor.

Salubrizarea pieţelor se efectuează zilnic şi ori de câte ori este nevoie.

S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L.
Str. Piata Juramantului, Nr. 1,
Campulung, 115100, Arges

Tel/Fax: 0248/512656
RO 27280123, J03/779/2010